Årsberetning 2001

GPS specialeuddannelsen

Sommeren 2001 tildeltes fire litauiske studerende master graden i GPS Technology - alle med helt tilfredsstillende resultat. De er alle rejst tilbage til Litauen efter endte studier og arbejder bl.a. inden for telekommunikation.

Foredrag og kurser

  • Den 8. februar holdt Kai Borre foredrag om GPS til sætningsmålinger i Dansk Geoteknisk Forening, Randers.
  • Den 12-13. november gav Kai Borre kurser for finske Ph.D. studerende på Helsinki University of Technology

Lokale aktiviteter

  • Igennem 2001 ofrede Dansk GPS Center (DGC) en del tid på at forberede små og mellemstore danske virksomheder på at udnytte det kommende europæiske satellitsystem Galileo.
  • Centret havde i marts besøg af dr. Cristian Tiberius, Delft Tekniske Universitet.
  • Den 7. juni leverede Kai Borre et indlæg på Workshop on Location-Based Services, AAU.
  • Den 23. december deltog Kai Borre i et indslag om Galileo i programmet "Harddisken", DR. Hør indslaget her [Broken link].

Diverse forskningsaktiviteter

  • I forbindelse med COST Action 625 mødet i Athen foretog Kai Borre og Holger Lykke-Andersen, Århus, en ekspedition i maj måned til de to mest aktive tektoniske områder i Europa, nemlig Norcia i Apenninerne og Patras i Grækenland. Der blev bl.a. foretaget GPS målinger over en uge i to små netværk. Observationsintervallet er 1 sekund. Supplerende er der samtidigt foretaget reflektionsseismiske målinger.

Danish GPS Center, Fredrik Bajers Vej 7C, DK-9220 Aalborg Ø, Denmark, Tel +45 9940 8362, E-mail: gpscenter(at)gps.aau.dk